Doplnky k oknám – parapety na mieru, žalúzie, siete proti hmyzu, montážny materiál, výstuže, sendvičové výplne, podkladové profily

e-shop

Balenie

Balenie

Balič pomocou baliaceho plánu skontroluje a zabalí položky jednotlivo pre každú zákazku parapetov. Každá zákazka je viditeľne označená objednávateľom, číslom zákazky a čiarovým kódom s číslom zákazky tak, aby objednávateľ nemusel prebaľovať jednotlivé zákazky. Každý balík je opatrený zoznamom položiek, ktoré sa v balíku nachádzajú. Jednotlivé položky sú označené rozmermi.
Parapety sú balené po jednotlivých zákazkách do bublinkovej fólie.

Tel.: 046/5192600, Fax: 046/5192626
VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Kontaktujte nás!
+421 902 92 92 92
E-mail: obchod@vasagroup.sk