Doplnky k oknám – parapety na mieru, žalúzie, siete proti hmyzu, montážny materiál, výstuže, sendvičové výplne, podkladové profily

e-shop

Montáž parapetov

Montáž:

Osadenie vonkajšieho parapetu:
 1. najskôr si pripravíme podložie na správne osadenie parapetu a dôkladne ho vyčistíme od prípadných nečistôt.
 2. Na okraje parapetnej dosky nasadíme krytky a celý parapet vložíme do pripraveného podložia.
 3. Pomocou skrutiek s plastovými krytkami ukotvíme parapet k oknu.
 4. Pomocou drevených klinov si parapetnú dosku podložíme a za pomoci vodováhy vyrovnáme. POZOR je nevyhnutné dodržať mierny spád smerom od profilu okna z dôvodu dobrého odtekania vody (cca 5 stupňov)
 5. Pomocou montážnej peny parapetnú dosku podpeníme. Odporúčame  nízko expanznú penu, aby, aby nedošlo k vydutiu parapetu. Pre istotu odporúčame parapet zaťažiť po celej dĺžke.
 6. Následne omietneme priestor pod parapetom, prípadne v okolí krytiek a začistíme vonkajšie špalety.

 

Osadenie vnútorného parapetu:
 1. najskôr si pripraváme podložie na správne osadenie parapetu a dôkladne ho vyčistíme od prípadných nečistôt.
 2. Na dôkladné očistené podložie nanesieme montážnu penu do tvaru hada.
 3. Na okraje parapetnej dosky nasadíme krytky a celý parapet vložime do pripraveného podložia.
 4. Pomocou drevených klinov si parapetnú dosku podložime a za pomoci vodováhy vyrovnáme V prípade potreby dopeníme zo spodnej strany.
 5. Pre istotu odporúčame parapet zaťažiť po celej jeho dĺžke.
 6. Po vytvrdnutí montážnej peny odstránime kliny a upravíme okolie parapetu.
Tel.: 046/5192600, Fax: 046/5192626
VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Kontaktujte nás!
+421 902 92 92 92
E-mail: obchod@vasagroup.sk