Doplnky k oknám – parapety na mieru, žalúzie, siete proti hmyzu, montážny materiál, výstuže, sendvičové výplne, podkladové profily

e-shop

Zoznam

Povolenia spoločnosti VAŠA s.r.o.

 

Povolenia zhodnocovanie odpadu a prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie:

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - drvič dreva

Súhlas na prevádzkovanie zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12

Podmienky na preberanie odpadu do zariadenia na zhodnocovanie R12 - drvič dreva

 

Oprávnené merania stredných zdrojov znečistenia ovzdušia:

KGJ 1 | KGJ 2 | Plynová kotolňa C | Plynová kotolňa E | Kotolňa na biomasu

 

Legislatíva:

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 2017E 0660

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike - 2017E 0660 - 1 | príloha

Osvedčenie zástupcu pre elektroenergetiku

Osvedčenie, vzdelanie zástupcu pre elektroenergetiku

 

Obchodné podmienky:

Dodávka elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2018 - 31.12.2021

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2019 - 31.12.2021

Distribučná tarifa MDS od 1.1.2020 - 31.12.2021

Distribučná tarifa MDS od 1.2.2021

 

Prevádzkový poriadok:

PP prevádzkovateľa distribučnej sústavy VAŠA s.r.o.

Schválenie PP

 

Technické podmienky:

TP prevádzkovateľa distribučnej sústavy VAŠA s.r.o. 2017

TP prevádzkovateľa distribučnej sústavy VAŠA s.r.o. 2021

TP prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy VAŠA s.r.o. 2021

 

Výpis z OR SR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8348&SID=6&P=0

 

Výnosy ÚRSO

http://www.urso.gov.sk/

 

Štandardy kvality za rok 2017

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

 

Štandardy kvality za rok 2018

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

 

Štandardy kvality za rok 2019

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

 

Štandardy kvality za rok 2020

distribúcia elektriny

dodávka elektriny

Tel.: 046/5192600, Fax: 046/5192626
VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Kontaktujte nás!
+421 902 92 92 92
E-mail: obchod@vasagroup.sk